Koulutusta kiertotalouteen -sivustolla seurataan kiertotalouden kurssitarjontaa Suomessa

21.07.2022

 

Vaikka Suomi on kansainvälisessä vertailussa kiertotalouskoulutuksen edelläkävijöitä, ei tarjottavasta koulutuksesta ole vielä kattavaa kokonaiskuvaa. Turun AMK:n koordinoimalle ja moderoimalle sivustolle kerätään laaja katsaus kiertotalouden koulutusmahdollisuuksista. Sivuston avulla seurataan myös kurssitarjonnan kehitystä kansallisesti.

Lue lisää Koulusta kiertotalouteen -sivuston tavoitteista ja merkityksestä Turku AMK:n nettisivuilta.