På denna websida, under skolningar/koulutuksia, finns listade de kurser och skolningar som ordnas i Finland inom cirkulär ekonomi. På websidan finns även annan undervisningsmaterial, så som videon som handlar om cirkulär ekonomi.
Kursstatistik kan hittas på SYKE:s websida Materiaalitkiertoon.fi. 

Koulutustakiertotalouteen.fi – websidan uppehålls i samarbete med Circwaste-projektet.
I projektet producerar vi information om hur den cirkulära ekonomin framskrider i Finland, och en indikator som uppföljs är skolningsutbudet inom cikulär ekonomi.

Titta datasäkerhet blankett här.


Insamlingen sker i samarbete så, att de som erbjuder skolningen, själva fyller i informationen om sina kurser via lyyti-blanketten. De som uppehåller websidan, granskar materialet och ber alla uppdatera sin information en gång per år. Det går även att självmant uppdatera informationen om kurserna via Lyyti.