Muuta materiaalia -osiossa voit tutustua tarkemmin jo tarjolla oleviin kiertotalouteen liittyviin koulutuslistauksiin ja muihin lisämateriaaleihin.

 


Opi lisää kiertotaloudesta!

 

Sitra

Sitra on koonnut listan kursseista, jotka sopivat myös työelämässä jo oleville henkilöille, sekä oppimateriaaleista kiertotalouden opettamiseen eri koulutusasteilla.

Lisäksi Sitran sivuilta löytyy artikkeli kiertotalousopetuksesta ja vinkkilista kiertotalouskoulutuksen järjestämiseen.

 

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation vauhdittaa siirtymää kiertotalouteen. He kehittävät ja edistävät kiertotaloutta työskennellen liiketoiminnan, akatemian, poliitikkojen ja instituutioiden kanssa.

 

Talous ja nuoret TAT

Youtube-soittolistalle on koottu videoita ja animaatioita, joita voi käyttää apuna kiertotalouden opetuksessa.

 

Turun ammattikorkeakoulu

Kiertotaloudesta liiketoimintaa -koulutus yrityksille, pilotoitu koulutusmalli. Materiaaleja voi käyttää itseopiskeluun ja kurssirakennetta voi käyttää vastaavantyyppisen kurssin toteuttamiseen.

 

MAPPA.fi – Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Mappa.fi-sivulta löytyy yli tuhat materiaalia sekä työkaluja ulkona oppimiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan opettamiseen.

 

Euroopan parlamentti – Mitä on kiertotalous ja miksi sillä on merkitystä? / Circular Economy Definition and Benefits

Sivustolta löydät videon ja infograafin kiertotalouteen ja sen hyötyihin liittyen. Opit myös lisää siitä, mitä Euroopan unioni tekee siirtyäkseen kiertotalouteen. (Also in English.)

 

Avointen oppimateriaalien kirjasto / Library of Open Educational Resources / Bioblioteket för Öppna Lärresurser

Avointen oppimateriaalien kirjastosta voi hakea avoimia oppimateriaaleja eri koulutusasteen, oppiaineen tai oppimateriaalin tyypin perusteella. Materiaaleja myös kiertotalouteen liittyen. (Also in English, och på svenska.)

 

 

Lisää kiertotalousteemaista sisältöä!

 

Uusiouutiset

Uusiouutiset on Suomen ensimmäinen kiertotalouden erikoislehti. Kummikumppaneiden tuella lehti tarjoaa opiskelijoille vuosikertoja maksuttomina lehtistipendeinä, ja myös koulut voivat käyttää lehtiä opintomateriaalina.

Lue lisää esimerkiksi siitä, miten kiertotalous näkyy jo suomalaisten arjessa?

 

Kiertotaloustesti

Yle.fi-sivulta löytyy kiertotaloustesti, jonka avulla voi testata oman tyylinsä pelastaa maapallo.

 

Elämäntapatesti / Life Style Test

Sitran sivuilta löytyy elämäntapatesti, jonka avulla voi testata onko oma elämäntapa ympäristön puolella vai sitä vastaan. (Also in English.)

 

Kiertotalouden kiinnostavimmat / Most Interesting Companies in the Circular Economy in Finland

Sitran listaus kiertotalouden edelläkävijäyrityksistä Suomessa. (Also in English.)

 

Kestävyysloikka.fi

Sivustolle on kerätty kuntien, kotitalouksien ja yritysten tai järjestöjen kiertotaloutta, ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja. (Also in English.)

 

 

 


Puuttuko listalta mielestäsi jotain?

Vinkkaa meille materiaalia, joka sopisi tälle sivulle! Laita viestiä osoitteeseen kiertotalous2.0@turkuamk.fi