Uusi koulutuskoonti on nyt valmis

14.12.2022
Kuva: Meri Nilsson

 

Jälleen on tullut aika koota yhteen menneen vuoden aikaansaannoksia. Sivustomme tavoitteeksi on alun alkaen asetettu tarve kerätä kaikki Suomessa tarjottavat kiertotalouteen keskittyvät koulutukset yhteen paikkaan. Olemme keränneet tätä tietoa sen alkulähteiltä eli kouluttajilta itseltään. Aina tämä ole ollut helppoa, sillä viestimme ei ole joko tavoittanut oikeita ihmisiä tai sitten se on tullut väärään aikaan, mikä on johtanut siihen, ettei sivustolta oe aina löytynyt viimeisimpiä muutoksia kurssien osalta.

Kaikesta huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan sivustolle ilmoitettujen kurssien määrää 384 opintopisteestä aina 487 opintopisteeseen saakka (tarkastele kuvaajaa täällä). Tätä voisi kutsua onnistumiseksi!

Kiinnostavaa on se, että lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat kiertotalousopintoja. Suomen ympäristökeskus Syken keräämän tiedon perusteella kiertotalouskoulutuksen opintopistemäärä on kasvanut ammattikorkeakouluissa kansallisella tasolla lukuvuodesta 2019–2020 lukuvuoteen 2021–2022, vaikkakin oppilaitoskohtaisia eroja on huomattavissa. Tämä kertoo kuitenkin kiertotalouteen keskittyvän osaamisen kehittymisestä valtakunnallisesti.

Kasvuun on vaikuttanut Syken mukaan esimerkiksi kiertotalousosaamisen kasvanut tarve työelämässä sekä lisääntynyt yhteistyö ammattikorkeakoulutujen välillä mm. kiertotalouteen keskittyvien hankkeiden kautta. Osassa korkeakouluja kiertotalous on jo arkipäivää esim. opetussuunnitelman osalta.

Koonnin osalta on huomattava, että tarkastelun ulkopuolelle on saattanut jäädä kiertotalouteen olennaisesti liittyviä opintoja, jos niiden nimessä tai kurssikuvauksessa ei ole mainittu termiä kiertotalous. Toisaalta myös tarkastelussa mukana olevien kurssien välillä voi olla suurta vaihtelua siinä, kuinka paljon kiertotaloutta niissä todellisuudessa käsitellään.

Lue lisää koulutuskoonnista ja perehdy visualisointeihin Circwaste-hankkeen nettisivuilla.

Jatketaan upeaa työtä kiertotaloukoulutuksen parissa myös tulevana vuonna 2023!