Kiertotalousopinnoilla luodaan kestävämpää tulevaisuutta

01.03.2023
Kuva: Siiri Welling Ryhmäkuvassa vasemmalta oikealle: Annika Holmbom, Henna Knuutila, Piia Nurmi.

Turun ammattikorkeakoulussa on jo pitkät perinteet kiertotalouden opetuksen osalta. Kiertotalouden liiketoiminta -tutkimusryhmä on toiminnallaan tukenut kestävämpää liiketoimintaa jo kymmenen vuoden ajan. Tutkimusryhmän lehtori Piia Nurmi tarkentaa, että kiertotaloudesta on puhuttu tasaisesti jo usean vuosikymmenen ajan, vaikka sitä ei välttämättä tunnettu kiertotaloutena.

Globaali kestävyyskriisi lisää tarvetta asiantuntijoille, jotka hallitsevat kestävän kiertotalouden periaatteet. Tämän johdosta Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 uusi ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä Kestävä kiertotalous -koulutus. 1,5 – 2 vuoden mittainen koulutus antaa, Turun ammattikorkeakoulun tiedotteen mukaan, hyvät valmiudet kehittää ja luoda kestävää kiertotaloutta. Samalla kiertotalousperiaate leviää laajemmalle yhteiskuntaan ja tulee osaksi yritysten arkipäivää. Kiertotalous on monialainen, koko yhteiskuntaa ja kaikkia aloja koskeva aihe ja tutkinnossa tehdäänkin tiiviisti yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa.

Aikaisemminkin kiertotaloutta on voinut opiskella Turun ammattikorkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tasolla, mutta ainoastaan tutkimusryhmässä osana tutkimusryhmäopintoja.

Koulutukseen voi hakea mukaan kevään yhteishaussa 15. – 30.3.2023. Uusi Kestävä kiertotalous -koulutus alkaa Turun AMK:n Master Schoolissa syksyllä 2023.

Master Schoolin opinnot on suunnattu työelämässä pätevöityneille, korkeakoulu- tai muun soveltuvan tutkinnon jo suorittaneille ammattilaisille. Hakijan taustasta riippuen tarjolla on insinööri (ylempi AMK)- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavat koulutukset.

Alkuperäiseen uutiseen pääset täältä.