Kestävyyskoulutus teemana Educa-messuilla

03.03.2023
Anssi Huoponen esitteli tutkimustaan Educa-messuilla. Kuva: Mitja Hokkanen

Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten suurtapahtuma Educa houkutteli Helsingin Messukeskukseen yli 15000 kävijää 27.-28.1.2023. Koulutusta kiertotalouteen -sivuston tiimi järjesti messuille oman ohjelmansa, jossa pureuduttiin kestävyyskoulutuksen esteisiin ja käytännön ratkaisuihin. Aiheita käsiteltiin kouluttajien kokemusten sekä tuoreiden tutkimustulosten valossa. Lisäksi tuotiin ilmi tarpeet kattavalle kiertotalouskoulutusten seurannalle. 

Anssi Huoponen, väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistosta, on selvittänyt laajasti nuorten ympäristökäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä: mikä mielipiteisiin vaikuttaa, mistä uutta tietoa etsitään ja kuinka paljon aihe ylipäätään kiinnostaa. Opettajien rooli kestävässä kasvatuksessa on ilmeinen, mutta resurssipula voi vaikeuttaa asioiden käsittelyä koulussa. Vaikuttavina opetustapoina Huoponen esitteli mm. osallistavia ympäristöprojekteja.

Taru Uotila, kiertotalousyksikön johtaja Suomen ympäristöopisto Syklistä, esitteli aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia kestävyysteemojen edistämiseksi. Täydennyskoulutuksissa painotetaan usein käytännön sovelluksia, ja uusi tieto voi levitä työelämään nopeastikin. Kestävyyden osaamista tarvitaan nyt kaikilla aloilla, joten opetusta on tehtävä myös perinteisen koulujärjestelmän ulkopuolella. Sykli järjestää koulutusta myös opettajille, jolloin heidän valmiutensa laadukkaaseen ympäristökasvatukseen paranevat. 

Educa-messujen keskusteluissa huomattiin, että kestävyys ja kiertotalous ovat jo löytäneet osaksi koulutusjärjestelmää. Vielä ei tiedetä, onko kurssitarjonta riittävän laaja uusiin ja edelleen kasvaviin osaamistarpeisiin. Koulutusta kiertotalouteen -sivustolla kerätään dataa tähän kysymykseen vastaamiseksi, ja samalla edistetään jo olemassa olevien kurssien löydettävyyttä. 

 

Mitja Hokkanen

Turku AMK
Kiertotalouden liiketoimintamalli -tutkimusryhmä